Aktuelnosti

Objekti na kojima sada radimo:

Naziv i mjesto objekta Investitor Godina Opšta karakteristika posla
1. Rekonstrukcija Sandžačke ulice u Pljevljima Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore 2015 Kompletna infrastruktura puta
2. Rekonstrukcija Volođine ulice u Pljevljima Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore 2015 Kompletna infrastruktura puta
3.. Rekonstrukcija ulice Vuka Karadžića i izmještanje trafostanice u Žabljaku Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore 2015 Građevinski i elektro radovi
4. Izvođenje radova na objektu DV 110Kv Tivat Kotor Elnos Inženjering d.o.o. 2015 2016 Građevinski radovi
5. Izgradnja dječijeg vrtića, sa opremanjem, u naselju Zagorič, Podgorica Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore 2015 2016 Građevinski i elektro radovi
6. Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za grad Šavnik Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. Ljubljana, Slovenija 2016 Građevinski radovi
7. TS 110/35kV Budva Inter Project d.o.o. Podgorica 2016 Građevinsko-zanatski radovi i uređenje terena
8. Individualno stambeni objekat sa djelatnostima, Tološi – Podgorica Inter Project d.o.o. Podgorica 2016 Građevinsko-zanatski radovi
9. Sanacija deponije komunalnog otpada, Opština Žabljak CMRS Slovenija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 2016 Građevinsko-zanatski radovi