INTERMOST

GRAĐEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE &
INŽENJERING

Preduzeće „Intermost”d.o.o. Podgorica od osnivanja izgradilo je značajan broj kapitalnih, infrastrukturnih, energetskih, ekoloških, rezidencionalnih, javnih i drugih objekata finansiranih od strane države Crne Gore, međunarodnih fondova, Opština, dobijenih učešćem na tenderima javnih nabavki. Na našoj referenc listi su i objekti izgrađeni za respektabilne investitore iz države Crne Gore i inostranstva – stambeno-poslovne zgrade, ekskluzivne vile, hotelski kompleksi sa 5* i slično.

O nama

Preduzeće „Intermost”d.o.o. Podgorica od osnivanja izgradilo je značajan broj kapitalnih, infrastrukturnih, energetskih, ekoloških, rezidencionalnih, javnih i drugih objekata finansiranih od strane države Crne Gore, međunarodnih fondova, Opština, dobijenih učešćem na tenderima javnih nabavki. Na našoj referenc listi su i objekti izgrađeni za respektabilne investitore iz države Crne Gore i inostranstva – stambeno-poslovne zgrade, ekskluzivne vile, hotelski kompleksi sa 5* i slično.

Projekat kapija 28

Za prvi u nizu projekata (Kapija 28) koji priprema naša kompanija, nakon detaljnog sagledavanja svih faktora, analiza i studija našeg marketinškog tima, odlučili smo se upravo za gradnju stambenog objekta apartmanskog tipa u Žabljaku, prepoznatom u svijetu kao atraktivnu turističku destinaciju.

Atraktivna lokacija

Odabirom atraktivne lokacije eminentni tim inženjera je isprojektovao suvremeni planinski objekat, izvanredno uklopljen u ambijent sa naglašenim spojem tradicionalne i moderne gradnje, primjenjujući inovativna rješenja koja cjelokupnu realizaciju podižu na viši nivo. U samom načinu gradnje primijenjeni su najnapredniji tehnološki sistemi, što dodatno olakšava održavanje i povećava stepen ekonomičnosti čitave zgrade.

Luksuzni apartman

Stambeni objekat u izgradnji čine apartmani luksuznog tipa sa najvišim standardima gradnje. Koncep apartmana je osmišljen tako da ispunjava standard najmodernijih apartmana planinskog tipa, a ujedno i da zadrži već postojeći dug ambijenta Žabljaka.

Ikonice

Izrada tehničke dokumentacije

Za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje, za objekte saobraćaja, objekte hidrotehnike, građevinskih projekata za mostove, projekata organizacije i tehnologije građenja, i projekata uređenja terena.

Ikonice

Građenje objekata

Građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima, građenjem mostova, radova na konstrukcijama za objekte saobraćaja, radovi na konstrukcijam za objekte hidrotehnike, radova na uređenju terena, građenje energetskih objekata i građenje specifičnih građevinskih objekata.

Ikonice

Revizija projekata

za građevinske konstrukcije za objekte visokogradnje, za objekte saobraćaja, objekte hidrotehnike, građevinskih projekata za mostove, projekata organizacije i tehnologije građenja, i projekata uređenja terena.

Ikonice

Vršenje stručnog nadzora

Građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima, građenjem mostova, radova na konstrukcijama za objekte saobraćaja, radovi na konstrukcijam za objekte hidrotehnike, radova na uređenju terena, građenje energetskih objekata i građenje specifičnih građevinskih objekata.