Broj telefona

+382 (69) 020-201

E-mail adresa

intermost.podgorica@gmail.com

Žiro računi

CKB: 510-23060-21
Prva banka: 535-10657-21
Lovćen banka: 565-4993-32

PIB: 02426960
PDV: 30/31-04143-8