Objekti u izgradnji

Naziv i mjesto objekta Investitor Godina VRIJEDNOST TIP POSLA a KONTAKT OSOBA
1. Izvođenje radova na izgradnji puta Vrulja – Mijakovići, dužine cca 7.5km TEHNOPUT-MNE doo 2019

2020

2021

2,414,681.06 Građevinski radovi Rajko Ivanović, Izvršni direktor
2. Uzvođenje radova na Biljnom postrojenju za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Petnjici Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore, Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija 2018

2019

2020

2021

339,070,00 Građevinski radovi Marjana Vrhovšek, Direktor
3. Radovi na izgradnji zaštitne konstrukcije ispred ulaza u mašinsku halu HE Piva Eurozox doo Danilovgrad 2020

2021

323,395,00 Građevinski radovi Zoran Drobnjak, izvršni direktor
4. Izgradnju fekalne kanalizacije za tri poprečne ulice i priključenje na ulicu Mojkovačke bitke u naselju Staro Pazarište, za dio ulice Nadodnih heroja od skretanja za Hotel Planiku do SKI Hotela, za dio naselja Pečića ograda u Žabljaku Opština Žabljak 2021

2022

104,232,59 Građevinski radovi Veselin Vukičević, predsjednik Opštine Žabljak
5. Nabavka, ugradnja i pušranje u rad 4 uređaja za potrebe fakulteta Fakultet za politehniku 2021

2022

32,953,14 Građevinski radovi prof. Dr Zoran Cekić, direktor
6. Izvođenje radova na pločastim propustima – Izgradnja puta Cetinje- Čevo – Nikšić, I dionica A.D. Mehanizacija i programat 2022 Građevinski radovi Radenko Čvorović, izbvršni direktor
7. Izgradnja ulice Crnogorske i spajanje sa ulicom 21.maj u Žabljaku Opština Žabljak 2021

2022

154,006,86 Građevinski radovi, građevinsko zanatski radovi Veselin Vukičević, predsjednik Opštine Žabljak
8. Izvođenje grubih radova na izgradnji stambenog objekta na lokaciji UP8, KO Podgorica II, DUP Nova Varoš, Podgorica Eurozox doo Danilovgrad 2022 250,000,00 Građevinski radovi Zoran Drobnjak, Izvršni direktor