Objekti u izgradnji

Objekti na kojima sada radimo:

Naziv i mjesto objekta Investitor Godina Opšta karakteristika posla
1. Sanacija deponije u Plavu Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore.Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija. 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
2. Izgradnje deponije u vranjini Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore.Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija. 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
3. Fekalna kanalizacija u naselju Tmajevci, naselju Pečića ograda i dijeu naselja  iznad hotela “MB” u Žabljaku Opština Žabljak 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
4. Sanacija klizišta JPU “Naša radost” na Savini, opština Herceg Novi Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
5. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice Vojvode Mišića, Opština Žabljak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
6. Dovod vode iz Modrog jezera, akumuliranje vode i ugradnja vodomjera Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore, Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija 2017. 2018. 2019. Građevinski radovi
7. Rekonstrukcija gradske saobraćajnice od gradske tržnice do stadiona, opština Žabljak Crnagoraput a.d. Podgorica 2017. 2018. Građevinski radovi
8. Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore, Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija 2017. 2018. Građevinski radovi
9. Izgradnja rastlinske čistilne naprave za komunalne odpadne vode v naselju Petnjica Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore, Centar za međunarodnu saradnju i razvoj CMSR Republika Slovenija 2017. 2018. Građevinski radovi