Benzinska pumpa CMC, Pljevlja

Investitor:

Čelebić doo

Godina gradnje:

2014

Opšta karakteristika posla:

Građevinsko-zanatski radovi

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Zoran Mijatović, nadzorni organ