Borova glava 1, 2 i Pištula

Investitor:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Godina gradnje:

2012

Opšta karakteristika posla:

Građevinski radovi

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Snežana Adžić