Crmnica, Virpazar

Investitor:

Direkcija javnih radova Crne Gore

Godina gradnje:

2015 2016

Opšta karakteristika posla:

Mostogradnja

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Žarko Živković, direktor