Dječji vrtić, Zagorič, Podgorica

Investitor:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Crne Gore

Godina gradnje:

2015 2016

Opšta karakteristika posla:

Građevinski i elektro radovi

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Žarko Živković, direktor