DV 110KV TIVAT KOTOR

Investitor:

Elnos Inženjering d.o.o.

Godina gradnje:

2015 2016

Opšta karakteristika posla:

Građevinski radovi

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Jadranka Šćepanović