EKIP Toranj Podgorica

Investitor:

Agencija za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj

Godina gradnje:

2011

Opšta karakteristika posla:

Građevinsko-zanatski radovi i uređenje terena

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Snežana Spasojević