Kolektor Žabljak

Investitor:

Direkcija javnih radova Crne Gore

Godina gradnje:

2013

Opšta karakteristika posla:

Građevinsko-zanatski radovi i uređenje terena

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Snežana Raičević