Mauzolej, Lovćen, Cetinje

Investitor:

AD Mehanizacija i programat, Nikšić

Godina gradnje:

2013

Opšta karakteristika posla:

Građevinsko-zanatski radovi i uređenje terena

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Vidak Mrvošević