Pješački most

Investitor:

Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice (INTER-KOP Beograd )

Godina gradnje:

2009

Opšta karakteristika posla:

Pripremni radovi, demontaža i montaža mosta

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Luka Atanacković, S. Adžić, nadzor