Strojtanica, Bijelo Polje

Investitor:

Opština Bijelo Polje

Godina gradnje:

2010

Opšta karakteristika posla:

Mostogradnja

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Igor Đuranović