Trebjesa TS

Investitor:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Godina gradnje:

Opšta karakteristika posla:

Osobe koje se mogu kontaktirati: