TS 35/10KV Petrovac

Investitor:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Godina gradnje:

2012 2013

Opšta karakteristika posla:

Građevinsko-zanatski radovi i uređenje terena

Osobe koje se mogu kontaktirati:

Miroslav Vukanić Nadzorni organ